Predstavitev skupine ProKon+S

Skupina ProKon+S združuje samostojne podjetnike in majhna podjetja
s področja projektiranja, konstruiranja in strojegradnje. Ukvarjamo se s konstruiranjem in projektiranjem namenskih strojev in naprav, manipulacijske tehnike, ter transportne opreme.

Imamo izkušnje iz različnih vej industrije, saj po naših načrtih izdelani stroji in naprave delujejo v:

  • Avtomobilski industriji
  • Industriji gradbenih materialov
  • Prehrambeni industriji
  • Industriji bele tehnike
  • Lesarski industriji…

Sodelovali smo tudi pri snovanju linije za reciklažo odpadnega aluminija, pa tudi odpadnega stekla. Posebno področje razvoja nam predstavljajo stroji in naprave za nadomeščanje fosilnih goriv z okolju prijaznejšimi obnovljivimi viri, pri čemer mislimo predvsem na biomaso. Poleg ostalig prej omenjenih vej industrije bodo v bodoče prav ti stroji v težišču našega razvoja.